Om Menhammar Gård

På Menhammar Gård arbetar vi med hållbar utveckling av skog och mark. Vi strävar efter att vara ett fossilfritt lantbruk. Vi är inte där än, men med hjälp av den senaste tekniken och samarbeten med kunniga aktörer är vi på god väg.

Ett femtontal personer arbetar på Menhammar Gård. Gården ligger på Ekerö, Munsö och Adelsö, och omfattar totalt 1800 hektar.

  • 870 hektar är produktiv skogsmark.
  • 580 hektar utgörs av jordbruket. Skörden används som mat till gårdens djur och hästarna i Menhammar Stuteri.
  • 320 hektar används som betesmark för cirka 50 kor, 20-tal får och cirka 300 hästar.

Menhammar Gård har en spännande historia då ägandet under flera hundra år växlade mellan kronan och kyrkan. Sedan 1947 ägs gården av familjen Wallenius-Kleberg och är idag en del av företagsgruppen Soya Group.

14 april 2023 Margareta har lämnat oss. Läs mer här.

Tidning på svenska

Läs Our Way Menhammar genom att klicka här eller på bilden.

Du kan också ladda ner din egen PDF.

Magazine in English

Read Our Way Menhammar by clicking here or on the picture.

You can also download your own PDF.