OM MENHAMMAR GÅRD

Att det på Menhammar fötts upp fantastiska travhästar känner de flesta traventusiaster till. Men få vet att gården ute på Ekerö har anor ändå från 1200-talet och att jordbruket alltid varit en central del av verksamheten här. Den bördiga jorden och närheten till vatten ger fina förutsättningar för både lantbruk och djurhållning och förutom ca 300 hästar finns här även ett 50-tal kor och ungefär 50 får.

Totalt hör 1 800 hektar mark till Menhammar. Gårdens huvudbyggnad härrör från 1800-talet. Ett femtontal personer arbetar med jordbruket och naturförvaltningen på Menhammar Gård.