Ny lastmaskin på plats

Leverans av ny lastmaskin 

Menhammar Gård effektiviserar transporterna med biobränslen till värmepannan med en investering i ny JCB 320 S med hitchkrok och godkänd för HVO-fossilfritt biobränsle.

Vi spar in behovet av och nyttjandet av en traktor när vi kan använda enbart lastmaskin och kärra. Helt i linje med vårt hållbartstänk, säger Ulf Segerström, Driftledare på Menhammar Gård.

2019-10-08