Nyheter OLD

Menhammar-lastbil gör samhällsnytta hos sjöräddningen

En lastbil som har tjänat ut sin roll på Menhammar Gård, har fått ett nytt syfte hos Svenska Sjöräddningssällskapet, SSRS. Menhammar Gård och Scania donerar lastbilen för att göra en liten insats för att minska resursslöseriet.

– Vi hoppas att lastbilen därmed kommer till många års samhällsnytta, säger Ulf Segerström, driftledare på Menhammar Gård.

2019-11-07

Effektivare värmeproduktion med ny HVO-hjullastare

Menhammar Gård effektiviserar transporterna med biobränslen till värmepannan genom att investera i en ny teleskophjullastare: JCB 320 S. Hjullastaren är utrustad med hitchkrok och är godkänd för HVO-fossilfritt biobränsle.

– Vi spar in behovet av och nyttjandet av en traktor när vi kan använda enbart lastmaskin och kärra. Helt i linje med vårt hållbarhetstänk, säger Ulf Segerström, driftledare på Menhammar Gård.

2019-10-08

90 % mindre växthusgasutsläpp från Menhammars traktorer

Som ett steg i resan mot ett fossilfritt lantbruk byts dieseln i tre av Menhammars traktorer ut till HVO, som tillverkas av återvunna fetter som slaktavfall och frityrolja. Projektet är ett samarbete mellan Menhammar Gård, Lantmännen Maskin Valtra och Neste MY förnybar diesel.

Ulf Segerström, Menhammar Gård

Det långsiktiga målet för traktorerna på Menhammar Gård är ren eldrift. För att minska mängden växthusgaser som lantbruket genererar fram till dess, har tre av gårdens traktorer bytts ut mot nya Valtra N174 Active som körs på HVO.

– Det här är en del i vår resa mot ett fossilfritt lantbruk. HVO är ett förnybart drivmedel som kommer att reducera våra utsläpp rejält, säger Ulf Segerström, driftledare på Menhammar Gård.

Samarbetspartners i projektet är Lantmännen Maskin och traktortillverkaren Valtra.

– Vi är väldigt glada att Menhammar väljer Valtra från Lantmännen Maskin och utnyttjar möjligheten att köra traktorerna på HVO. Varje aktör i det här projektet har sina specialistkunskaper och när vi kopplar ihop det får vi möjlighet att göra en viktig insats för klimatet, säger Per Wretblad, Brand Manager Valtra på Lantmännen Maskin.

Per Wretblad, Lantmännen Maskin

HVO-bränslet Neste MY förnybar diesel levereras till Menhammar Gård av Energifabriken. Råvaran är återvunna fetter som slaktavfall och frityrolja. Det är viktigt för Menhammar att palmolja inte används som råvara, men det kan förekomma inblandning av restprodukten PFAD som uppstår när matolja tillverkas av palmolja. Alla råvaror som används är hållbarhetscertifierade.

Fakta: Neste MY förnybar diesel

Neste MY förnybar diesel är 100% HVO, ett helt förnybart dieselbränsle, som kan användas i vanliga dieselmotorer. Bränslet tillverkas av 100% förnybara råvaror, som växt- och djurfetter, som inte släpper ut någon ny koldioxid i atmosfären.  HVO står för Hydrotreated Vegetable Oil och framställs genom att råvaran behandlas med vätgas och ombildas till förnybar diesel.

HVO har samma bränsleegenskaper som fossil diesel, men minskar utsläppen av nya växthusgaser med upp till 90 procent och innehåller inte svavel och aromatiska kolväten. Även utsläppen av partiklar, kväveföreningar, kolväten och kolmonoxid minskar. HVO är inte heller giftigt för vattenlevande organismer.
Läs mer hos Energifabriken.