VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

Även om Menhammar har en stor markareal så nyttjar vi marken ganska intensivt med stor djurhållning. Då måste vi jobba smart, förvalta våra jordar klokt och lämna så litet negativt avtryck som möjligt. Här är några exempel på vad vi gör:

  • All gödsel från tränings- och tävlingsstallet återanvänds. En del omvandlas till värme i gårdens biobränsleanläggning och en del gödslar våra åkrar. Halmbaserad gödsel och djupströbäddar komposteras oftast innan användning för att få en bättre gödslingseffekt. Halmbaserad gödsel är jordförbättrande vilket vi tydligt ser på våra äldsta marker jämfört med nyförvärvad mark där man inte har haft egen djurhållning och gödselhantering.
  • En fosfordamm minskar näringsutsläppen till Mälaren.
  • En stor del av våra mindre maskiner och mellanstora maskiner är eldrivna. Bland annat har vi en av landets första eldrivna lastmaskiner.
  • Solpaneler har installerats på olika byggnadstak och vi utvärderar också lokal vindkraft. Nästa steg blir att hitta någon form av energilagring/batteri för att kunna bygga ut och nyttja mer solel. Idag lagrar vi en del i våra eldrivna fordon som även laddas dagtid.
  • Inköp av olika förbrukningsartiklar är en viktig del av miljöarbetet och i första hand är det ekologiska eller miljövänliga alternativ som köps in.
  • Ett flertal projekt för att öka den biologiska mångfalden.

Koncernens hållbarhetsarbete

Menhammar Gård är stolta över att vara en del av Soya Group, vars värdeord pionjäranda, långsiktighet, kvalitet, miljö och socialt ansvar genomsyrar hela verksamheten. På en gemensam webbplats OURSUSTAINABLEWAY har vi samlat alla våra hållbarhetsinititiativ, från läxhjälp till vinddrivna fartyg.