Vattenbruk

Vattenbruket övervakas och samordnas med skogs-, lant- och viltbruket men fisket är i huvudsak utarrenderat. Vi har dock ett nära samarbete mellan vårt viltbruk och fiskaren/arrendatorn.