Park & Trädgård

De vackra omgivningarna bjuder inte bara på odlings- och betesmark. Här finns också en grönskande köksträdgård där frukt, bär och grönsaker frodas.