Jordbruket

För att nå de framgångar Menhammar Stuteri har haft med hästavel och tävlingsverksamhet krävs noggrann planering av växtodlingsåtgärder, smakfullt och tramptåligt bete och en produktion av grovfoder med rätt näringsinnehåll. Gården är självförsörjande av nötkreaturens foder och står även för närmare 70 procent av hästarnas grovfoder.

Jordbruket omfattar cirka 600 hektar åkermark och beten samt en mindre köttdjursbesättning på cirka 50 Hereforddjur, kända för sitt lugna temperament. Eftersom de livnär sig på gräs hjälper de till att hålla hagarna och betesmarkerna öppna. I huvudsak produceras grovfoder och spannmål för avsalu. Vi utvecklar växtodlingen mot en mer ekologisk produktion, något som ligger i linje med vårt hållbarhetsarbete. Köttet säljs via Skärgårdsslakteriet.

Verksamheten har en modern maskinpark som kontinuerligt anpassas i takt med  utvecklingen mot ett fossilfritt, hållbart jordbruk. Ett konkret exempel är att huvuddelen av gårdens motordrivna maskinpark tankas med HVO eller är eldrivna. Solpaneler, vindkraftverk  och en biobränslepanna avsedd för att elda hästgödsel för uppvärmning, är ytterligare exempel.

Vi är stolta över att kunna arbeta hållbart och smart, något som initierades av våra ägare i början av 1990-talet och som de fortfarande är mycket engagerade i.