Bygg & Fastighet

Som på de flesta större gårdar utgör jordbruket också en servicefunktion till övriga verksamheter. Förutom att ansvara för gårdens växtodling och lantbrukets djur, ingår fastighetsskötsel av gårdens olika byggnader i verksamheten. Även driften av gårdens värmepanna som drivs till hälften med hästgödsel och till hälften med flis.