Jobba hos oss

Varmt välkommen till oss på Menhammar Gård!

På Menhammar Gård arbetar personal med stor kunskap och erfarenhet inom lantbrukets olika områden, bland annat inom odlingsteknik, maskinteknik, djurskötsel, grönsaksodling samt trädgårdsskötsel. Vi har även snickare och  fastighetsskötare som ansvarar för driften av gårdens alla byggnader.

Det finns ett antal grundläggande värderingar som följt med och präglat koncernens verksamheter sedan moderbolaget grundades 1934.

Pionjäranda

Vi har modet att pröva nya vägar; tekniska, organisatoriska eller finansiella utan att riskera koncernens tillgångar.

Långsiktighet

Vi investerar med ett långsiktigt perspektiv och vi tar hand om våra tillgångar med ett långsiktigt perspektiv.

Kvalitet

Allt vi engagerar oss i ska genomföras på ett professionellt sätt och med hög kvalitet, samtidigt som vi har stor kostnadsmedvetenhet.

Miljö

Oavsett verksamhet, ska den drivas för att successivt minska sin miljöbelastning. Vi löser inte ett miljöproblem med något som skapar ett nytt problem.

Socialt ansvar

Vi som medarbetare, arbetsgivare, partner och leverantör har ett ansvar gentemot de grupper i samhället vi på olika sätt påverkar. Vi behandlar alla människor med respekt, inom och utanför organisationen.

Lediga tjänster

För jobbansökningar och CV-upplägg använder vi oss av en extern tjänst från Easy Cruit.