Fakturaadress

Våra fakturor hanteras digitalt, därför har vi postort Östersund som fakturaadress.

Menhammar Gård
FE 662 Scancloud
831 90 Östersund

Vi tar också gärna emot elektroniska fakturor i pdf-format. Använd då följande adress: menhammar-gard@pdf.scancloud.se

Vårt VAT-nummer SE662004533301

Vårt organisationsnummer 662004-5333