Klimatresultat för 2022: minus 418 835 kg CO2

Menhammar Gård bytte drivmedel till sina jordbruksmaskiner från fossil diesel till HVO, som tillverkas av 100 % förnybara råvaror. Tack vare detta minskade utsläppen av växthusgaser, CO2, under 2022 med häpnadsväckande 418 835 kg!

Neste MY förnybar diesel är 100% HVO, ett helt förnybart dieselbränsle, som kan användas i vanliga dieselmotorer. Bränslet tillverkas av 100% förnybara råvaror, som växt- och djurfetter, som inte släpper ut någon ny koldioxid i atmosfären. HVO står för Hydrotreated Vegetable Oil och framställs genom att råvaran behandlas med vätgas och ombildas till förnybar diesel.

HVO används till traktorer och hjullastare på gården:

– Det här är en del i vår resa mot ett fossilfritt lantbruk. HVO är ett förnybart drivmedel som reducerar våra utsläpp rejält, säger Ulf Segerström, driftledare på Menhammar Gård.

 

Miljödiplom 2022