Tystare traktorer utan avgaser är bättre för djuren

Menhammars eltraktorer minskar stressen hos hästar och kor, och innebär samtidigt en bättre arbetsmiljö för medarbetarna. Dessutom är det billigare.

Menhammar Gård har som mål att samtliga jordbruksmaskiner ska drivas av elektricitet. I drygt två år har Menhammar använt eldrivna hjullastare från Kramer med en maximal tipplast på 2 500 kg. Gårdens driftchef Ulf Segerström upplever att det finns många fördelar med eldriften.

– De eldrivna hjullastarna släpper inte ut några avgaser, vilket är ett stort steg på vår väg mot ett helt fossilfritt lantbruk. Ljudnivån är lägre vilket gör att vi kan komma närmare djuren vid utfodring. På så sätt kan vi undvika onödig stress för hästarna och korna, säger Ulf Segerström. Vi som maskinägare kan ta ansvar för miljön och samtidigt också skapa en arbetsmiljö utan avgaser och buller för våra medarbetare. Och tack vare eldriften kan vi utföra arbeten inomhus. Trots en mindre storlek upplever vi att maskinen är stabil och klarar av många av de arbetsmoment vi har på gården.

Billigare i drift och mindre underhåll

Det finns även positiva ekonomiska aspekter.

– Vi har fått minskade kostnader för drivmedel, dels för att el är billigare än HVO och dels för att elmotorer arbetar mer effektivt. Service och underhåll är minimalt då det är färre komponenter som kan krångla eller slitas ut på en elmotor i jämförelse med en vanlig motor.

Uthålligare och snabbare

Hur ser du på framtiden för eldrivna arbetsmaskiner?

– Prestandan på våra nuvarande maskiner är cirka fem timmar. Önskvärt för framtiden är längre räckvidd på batteriets samt en något högre hastighet; vi kör en del transportsträckor och då kan hastigheten upplevas som låg. För att skona resurser och samtidigt öka vår effektivitet tror jag att vi i framtiden kommer se fler, större och anpassade maskiner för ett modernt jordbruk.

 Se film om Menhammar Gårds eldrivna traktorer: