Fastighetsel från solen

Vårt systerbolag Wallfast har installerat solpaneler på Soya Groups huvudkontor i Stockholm samt på Menhammar ute på Ekerö.  Wallfast är självförsörjande på förnyelsebar, fossilfri el. En växande energikälla är solpaneler.

Bostäder och service är den sektor som står för den största andelen av Sveriges elanvändning. En stor del av elen går åt i hushållen men också till driften av tekniska installationer, tvättstugor, belysning och hissar; det som vi kallar för fastighetsel.

En ny solpanelsinstallation på 60 kvadratmeter på ett hyreshus på Gärdet förväntas producera 13 MWh el per år. Det kommer mer än väl att täcka byggnadens elbehov för allmän belysning, hissar och tvättrum, medan överskottet kommer att säljas.

– Vi har investerat i solpaneler sedan 2015, och vi fokuserar på kontorsbyggnader. Anledningen är att de använder det mesta av sin el under dagen när solen skiner, medan det motsatta i allmänhet gäller för bostäder. I framtiden hoppas vi dock att batterilagring kommer att göra solenergin mindre beroende av förbrukningsmönstren under olika tider på dagen, säger Carl Talling, marknadschef på Wallfast.

Carl Talling, marknadschef på Wallfast

Med siktet inställt på fossilfritt lantbruk

Miljöfrågor är ett prioriterat område i alla verksamheter inom vår koncern; oavsett verksamhet ska den drivas för att successivt minska sin miljöbelastning. Och lika viktigt – vi löser inte ett miljöproblem med något som skapar ett nytt problem.

Inom lantbruket på gården pågår en intensiv och spännande utveckling med ny teknik och nya lösningar – allt för att i framtiden minska miljöbelastningen. Exempel på detta är solceller, vindkraft och alternativa fossilfria drivmedel för maskinpark och för uppvärmning.

Se mer om vårt pågående arbete i filmen nedan: