Effektivare värmeproduktion med ny HVO-hjullastare

Menhammar Gård effektiviserar transporterna med biobränslen till värmepannan genom att investera i en ny teleskophjullastare: JCB 320 S. Hjullastaren är utrustad med hitchkrok och är godkänd för HVO-fossilfritt biobränsle.

– Vi spar in behovet av och nyttjandet av en traktor när vi kan använda enbart lastmaskin och kärra. Helt i linje med vårt hållbarhetstänk, säger Ulf Segerström, driftledare på Menhammar Gård.